Anti-omkoping.

De Cartwright Group doet er alles aan om haar activiteiten op een eerlijke en ethische manier uit te voeren. In overeenstemming met de Bribery Act 2010 voeren we bestuur uit door het implementeren en handhaven van krachtig beleid en procedures om te wapenen tegen enig illegaal gedrag. De Cartwright Group treedt openlijk op in relatie tot al haar contacten met klanten, collega's, leveranciers en alle externe partijen. Raadpleeg het anti-corruptie- en anti-omkopingsbeleid van de groep, zoals hieronder wordt beschreven. Als een van onze collega's, klanten, leveranciers of een derde partij met wie wij samenwerken zorgen of problemen heeft die zij willen melden, moeten zij contact opnemen met onze Managing Director. De Cartwright Group hanteert een nultolerantiebenadering voor elke inbreuk op de omkopingswet 2010 en alle kwesties die aan de orde worden gesteld, zullen uiterst belangrijk worden behandeld.